Spořicí účet eKonto

Tento finanční produkt byl vždy pilotním produktem populární eBanky, kterou ale převzal gigant v podobě Raiffeisenbank, a tak i dnes tento produkt poskytuje on. Navíc lehce poupravil jeho parametry a obecně používá i delší název – spořicí účet Efektkonto.

Základní parametry jsou sice stejné, nicméně především úroková míra výrazně poklesla. eBank v době své nejvyšší slávy nabízela spořicí účet eKonto s úročením až 3,5%, nicméně dnes v žádném případě nepřesáhne 1,5%. Stejně jako většina ostatních produktů od Raiffeisenbank si dnes i spořicí účet Efektkonto rozděluje klienty do kategorií podle stavu účtu a podle toho stanovuje úroky.

Parametry

Spořicí účet Efektkonto od Raiffeisenbank je stejně jako například Kompletkonto do téhož poskytovatele pouze doplňkem k běžnému účtu, což znamená, že ho nemůžete mít samostatně, ale budete muset nejprve zažádat o běžný účet. V současnosti se jedná o poměrně častou variantu, kterou si banky zajišťují „aktivní“ klienty. I v číslech je spořicí účet Efektkonto svým společníkům z nabídky podobný.

Jak už bylo zmíněno v úvodu, úročení záleží na zůstatku účtu, přičemž minimální částka, kterou musíte mít, je 5000 Kč, respektive vám při menší nebude úrok připisován. Do sta tisíc korun vám pak bude poskytnut úrok 0,9%, od sto tisíc do milionu 1,3% a dále vždy 1,5%. To je opět lehce problematické, protože se v žádném případě nejedná o alespoň průměrná čísla v porovnání s konkurencí, a tak i bývalý spořicí účet eKonto potvrzuje lehce negativní trend, kterým se Raiffeisenbank v tomto oboru ubírá.

Výhody

Raiffeisenbank v podstatě ke spořicímu účtu Efektkonto žádné výraznější výhody neposkytuje, jakoby už ani další klienty nepotřebovala. Je samozřejmé, že naprosto zdarma budete mít založení a vedení, což je dnes standard, ale dále nedostanete téměř nic víc. V podstatě tu je důležitý pouze fakt, že spořicí účet Efektkonto umožňuje zdarma jak příchozí, tak odchozí platby, což každý finanční produkt v této kategorii nenabízí. Také je dobré dodat, že tu není výpovědní lhůta, což znamená, že peníze máte k dispozici vždy, když je potřebujete.

Nevýhody

Mnohem citelnější jsou tak v současnosti u Raiffeisenbank nevýhody. V první řadě je to právě úročení. I když dřívější spořicí účet eKonto nabízel vůbec jedny z nejvyšších úroků na trhu, filozofie Raiffeisenbank je odlišná, a tak se dnes po této stránce nemůže s konkurencí měřit. Pouze movití klienti pocítí reálné zhodnocení, což je opravdu problém. Zároveň budete muset platit za každý výpis z účtu 19 Kč, pokud ho budete chtít, a pro mnoho klientů může být i problém držet hranici 5000 Kč, kterou spořicí účet Efektkonto pro zhodnocování vyžaduje.