Exekuce na nemovitosti

Vše, co se týká exekuce, je velmi nepříjemné. Ovšem je dobré o ní něco vědět, zvlášť pokud vám hrozí, že se s ní setkáte na vlastní kůži. Co je to vlastně exekuce a jak probíhá exekuce nemovitosti?

Co je to exekuce?

Exekuce představuje vykonávací řízení. Jde o nucený výkon exekučního titulu, kterým je nejčastěji vykonatelné rozhodnutí soudu, notářský zápis, exekutorský zápis atd.

Podstatou exekuce je vymožení dluhu z dlužníka pro jeho věřitele. Nejdříve však musí proběhnout soudní řízení. Pouze na jeho základě lze provést exekuci.
Exekuci provádí exekutor, což je státem jmenovaná fyzická osoba prověřená exekutorských úřadem. Exekutor je vždy při vykonávání své činnosti vázaný ústavou a právními předpisy. Svou činnost vykonává jako svobodné povolání.

Exekutor zabavuje většinou cennější předměty, např. spotřebiče, elektroniku atd. Jsou věci, které exekucí nemohou být zabavené. Jde o věci, které jsou pro rodinu nezbytně důležité, či takové, které slouží jako zdroj vydělávání, např. počítač pro IT pracovníka atd.

O exekuci nemovitosti

Exekuce nemovitosti představuje jednu z možností exekuce. Exekutor musí ještě před exekucí nemovitosti provést zablokování bankovního účtu a pokusit se dostat dlužnou částku touto cestou. Teprve v případě, že to nestačí na pokrytí celého dluhu, může nařídit exekuci nemovitosti.

Exekutor nejdříve připraví návrh, který musí schválit příslušný soud. Poté musí exekutor vyrozumět dlužníka. To se děje písemnou cestou. Bohužel i v případě, že dopis nezastihne dlužníka, je považovaný za doručený. 

A co dělat, pokud vám přijde exekuce na nemovitost? Vždy se spojte s exekutorem, a to i v případě, že nemáte na splacení celého dluhu.

Pokud exekutor zabaví vaší nemovitost, oznámí provedení dražby této nemovitosti na příslušeném portálu. Tento portál provozuje exekutorská komora. Dražba nemovitosti se nesmí zatajovat. Většinou je nemovitost prodaná za 2/3 odhadní ceny. 

Před dražbou nemovitosti musí exekutor ustanovit znalce, který připraví znalecký posudek. Pokud ani peníze z nemovitosti nepokryjí dluhy dostatečně, exekuce stále pokračuje.