Jak investovat do zlata

Rozhodli jste se investovat do zlata? Víte o této investicí vše, co vědět potřebujete? Pojďme si celou problematiku více přiblížit.

Investice do zlata

Investice do zlata představuje výbornou možnost, jak uchránit svůj majetek před inflací, tj. znehodnocením peněz. Zlato totiž uchovává hodnotu, a protože je situace světových ekonomik různá, je opět v poslední době o investice do drahých kovů velký zájem.

Investiční zlato je na základě evropské legislativy osvobozené od DPH.

Základní vlastností investičního zlata je, že je na rozdíl od nemovitostí likvidní.

Výhodou je, že je zlato jednoduše uchovatelné a snadno se přenáší. Navíc celkově jeho vlastnosti se hodí jako investiční nástroj.

Existují různé typy investorů do zlata. Jde především o lidi, kteří chtějí uchovat bohatství, nákupce aktiv, centrální banky, spekulanty, liberály, finanční instituce, zajišťovatele portfolií atd.

Se zlatem se obchoduje na komoditních trzích. Zde se vyvíjí jeho cena, která je podle okamžité ceny na komoditní burze či podle budoucího fixingu.

Jak investovat do zlata

Je více možností jak investovat do zlata. Tyto možnosti dělíme do dvou základních skupin. Jsou jimi investování do zlata ve fyzické podobě a investování do zlata nedržené ve fyzické podobě.

Zlato ve fyzické podobě

Nejčastěji se obchoduje se zlatem v podobě zlatých cihel a mincí. Jejich výhodami je, že dokonale odráží tržní vývoj ceny zlata. Důležité je však zabezpečit transport a uchování zlatých cihel či mincí.

Investovat je možné také do zlatých šperků. U nás to není příliš běžné. S tímto způsobem investice se setkáme spíše na Blízkém Východě a v Asii. Zlato je také možné uchovávat na účtu. Funguje to tak, že fyzicky existuje trezor zlata, který je na váš účet. Je tu třeba počítat s náklady na skladování, bezpečnost a pojištění. Na druhou stranu je tu profesionální zabezpečení a malé riziko protistrany.

Zlato nedržené ve fyzické podobě

Doporučuje se investovat spíše do fyzického zlata, ale máte možnosti investovat i do burzovně obchodovaných indexových fondů (ETF). Jde o cenné papíry, které velmi dobře odpovídají cenám zlata. Je zde malé riziko protistrany. Nevýhodu je, že manažeři fondů se účtují poplatky. Další možností jsou ostatní investiční fondy. Jsou snadné k dostání. Vše však záleží na schopnostech manažera.