Financování nemovitostí s využitím hypotéky

Při koupi nemovitosti, ať už se jedná o byt, dům či pozemek, je většina lidí nucena sáhnout po hypotéce. Ještě před několika lety byly hypoteční úvěry dostupné spíše bohatším vrstvám populace, to se však změnilo a hypotéky se staly dostupnějšími především díky nízkým úrokovým sazbám a prodloužením doby splácení.

Hypotéka je nejvýhodnější (a často i jediný) způsob, jak získat prostředky na financování vlastního bydlení, když úspory nestačí. Díky konkurenčnímu prostředí dnes existuje široká škála různých hypotečních úvěru, které se liší nejen výší úvěru, dobou splácení, délkou fixace a možností předčasného splácení nebo výší LTV (loan-to-value ratio), ale také způsobem výpočtu úrokové sazby, účelovostí a výší poplatků, které jsou se zřízením hypotečního úvěru a jeho následným umořováním spojené.

Při výběru úvěru je důležité ujasnit si účel, za jakým si hodláte půjčit. Nejčastěji jde o koupi či rekonstrukci nemovitosti, stavbu domu, úhradu členských práv v bytovém družstvu nebo vyplácení dědiců. V tomto případě se jedná o tzv. účelové hypoteční úvěry, tedy úvěry s přesným určením, co bude z těchto peněz financováno. Naproti tomu jsou neúčelové hypoteční úvěry (americká hypotéka), které lze využít na cokoliv, např. nákup automobilu, lodě, dovolené. Zde je vyžadována záruka v podobě zástavy nemovitosti a úrokové sazby jsou u tohoto typu hypoték vyšší.

Bankovní a nebankovní hypotéky

U bankovní hypotéky musíte počítat s tím, že po vás bude banka vyžadovat řadu informací, aby bylo jisté, že budete schopni úvěr řádně splácet. Abyste získali hypotéku v bance, musíte být dostatečně bonitní. To znamená, že je potřeba mít dostatečně vysoké příjmy a žádné záznamy v registru dlužníků nebo uvalené exekuce. Bonita je zkoumána i z hlediska počtu dětí, délky zaměstnání, velikosti firmy, ve které pracujete nebo i podle kraje, kde žijete.

Podmínky bankovní a nebankovní hypotéky se příliš neliší, co se týče zástavy nemovitosti. Půjčit si můžete až do výše 70 % z hodnoty zastavené nemovitosti, ve výjimečných případech až do výše 100 %. Minimální výši hypotéky mají jednotlivé hypoteční banky rozdílné. Úvěr musí být splacen nejpozději do určitého věku žadatele (kolem 70 let, podle banky). Nejčastěji splácí klienti hypotéku anuitně, což znamená, že jsou veškeré splátky i úroky po celou dobu trvání hypotéky neměnné. Splátka obsahuje složky úmor a úrok, jejichž poměr se postupem času mění.

O co se zajímat při volbě hypoteční banky?

Při výběru hypotéky se zaměřte především na výši úrokové sazby a její fixaci, možnost a způsob předčasného splácení, podíl hypoteční banky na trhu, poplatky za vyřízení úvěru, postup při oceňování nemovitostí, popřípadě kdo vypracuje znalecký posudek, délku vyřízení úvěru od okamžiku doložení potřebných dokladů a další.