Co je revolvingový úvěr

V překladu znamená slovo revolvingový obnovující se. Pokud mluvíme o takzvaném revolvingovém úvěru, máme na mysli krátkodobý úvěr s možností dalšího obnovování. Vzhledem k čerpání úvěru, funguje revolvingový úvěr stejně jako kontokorentní. Rozdíl je pouze v tom, že má účelový charakter. Tento úvěr tedy umožňuje čerpat peníze na financování oběžných prostředků, a je tedy ideálním prostředkem k financování pohledávek nebo nákupu zásob.

Pokud si pořizujete revolvingový úvěr mějte pořád na paměti, že funguje jako rezerva. Nepoužívejte ho jako dlouhodobý úvěr. Pokud by jste s ním takto zacházeli, pak se jeho pořízení nevyplatí, protože výše úroků které zaplatíte je mnohem větší.

Bankovní a nebankovní instituce nabízí klientům, z revolvingového úvěru, kromě nákupu na splátky i možnost zažádat o vydání kreditní karty. Prostřednictvím této karty můžete rovnou zaplatit nákup v prodejně, který se odečte z úvěru. Takto vydávané karty fungují na principu revolvingového úvěru. Majitel karty má k dispozici finance v maximální výši dohodnutého úvěrového rámce. Každým nákupem se snižuje disponibilní zůstatek, na kartě, tudíž se zmenšuje obnos, který může člověk ještě použít. Tento úvěr pak zákazník splácí v pevně stanovených termínech (např. 1 měsíc, 3 měsíce nebo 6 měsíců) a to dohodnutou částku s neměnícím se úrokem. Během čerpání probíhá splácení i automaticky, pokud přijde platba na účet. Pokud máte takto pořízený revolvingový účet na kartu, můžete vedle nákupu zboží nebo služeb počítat i s výběrem v hotovosti.Tento systém zaručuje svému držiteli stálou finanční rezervu.

Takovéto čerpání se nazývá čerpání formou krátkodobých úvěrů a stav úvěru je vhodný nejen pro nákupy (tzn. krátkodobé), ale i pro financování provozního kapitálu firem podnikatelských osob.

Tento úvěr je možné využít dlouhodobě (ve smyslu obnovitelnosti úvěru) opakovatelně a obnovitelně. Maximální doba splatnosti je jeden rok. Úvěr lze ale splatit kdykoli dříve. Např. jakmile obdržíte platby na účet, revolvingový účet se splatí a v tom okamžiku můžete opět banku požádat o další čerpání.

Předmětem financování pro revolvingový úvěr bývají oběžná aktiva, především bonitní pohledávky, doplňkově i zásoby. Díky účelovosti bývá úroková míra výrazně nižší, než u úvěru kontokorentního.

PRO KOHO JE REVOLVINGOVÍ ÚVĚR VHODNÝ

Revolvingový úvěr je určen pro podnikatele (právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikatelům vedoucím účetnictví) a firmy k financování provozních potřeb (oběžná aktiva, bonitních pohledávek a zásob). Úvěr je řešením zejména pro podniky, které potřebují získat peníze ze svých obchodních aktivit dříve než jim budou faktury vystaveny a proplaceny.

Dá se říci, že úvěr je vyroben pro podnikatele nebo pro osoby s proměnlivým, ale kladným kapitálem na svém osobním účtu. Takovéto osoby získají revolvingovým úvěrem prostředky na překlenutí období mezi fakturací a splatností svých pohledávek.

ČERPÁNÍ REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU

Čerpání revolvingového úvěru probíhá jak jsem již víše laicky vysvětlila. V bankovním světe pak čerpání probíhá pomocí takzvaných tranží. Úvěr bývá poskytován v libovolné měně a to na dobu jednoho roku.

Z hlediska čerpání úvěru funguje podobně jako úvěr z kontokorentního účtu, ale na rozdíl od něj je účelový a hlavně nezávislý na konkrétním běžném účtu. Proto se také sjednává nezávisle, jde o samostatný finanční produkt, který není součástí žádných balíčků či osobních účtů.

VÝHODY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU

  • opakované čerpání úvěru díky platební kartě a splatnosti svých pohledávek
  • přesně víte kolik za konkrétní období čerpání zaplatíte na úrocích
  • úvěr můžete čerpat i v cizích měnách

NEVÝHODY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU

  • Vysoké poplatky.
  • Vysoký úrok z prodlení až 20,00%
  • nízký úvěrový rámec kolem 30 000 Kč

ÚROKOVÉ SAZBY A DOBA SPLATNOSTI

Díky tomu, revolvingový úvěr je veden jako účelový se jeho úroková míra výrazně snižuje. Úroky jsou menší než u úvěru kontokorentního a obdobných úvěrů. Úvěry jsou poskytovány s úrokovou sazbou buď fixní nebo pohyblivou. Pohyblivá sazba je vázána na sazby mezibankovního trhu. A bývá složena ze sazby trhu PRIBOR nebo EURIBOR. Podle toho, v jaké měně je úvěr poskytován a z marže, která je odvozena od firemního rizika.

Úroky jsou nastaveny způsobem, který může leckoho na první pohled oklamat. Pohybují se kolem 2 % p. m. úročí se tedy měsíčně! Pokud se nevejdete do bezúročného období (což znamená, že nestihnete splatit úrok do každého měsíce), roční procentní sazba nákladů lehce dosáhne 20%. Omezovat vás může i dosti nízký úvěrový rámec, běžně asi 30 000 Kč, a minimální měsíční splátka kolem 5 % z aktuální dlužné částky.

Úrokové sazby úvěrů se stanovují individuálně.

K zajištění revolvingového úvěru se ručí pohledávkami z obchodního styku (o jištění pohledávkami není třeba odběratele informovat) nebo blankosměnkou. Kromě pohledávek lze ručit nemovitostmi, depozitem nebo ručení třetí osobou.

CO JE NUTNÉ K ZALOŽENÍ PRODUKTU

K žádosti o úvěr je nutné jako přílohy dodat. Doklad prokazující právní subjektivitu klienta. Roční účetní závěrky za období předchozích tří let a daňová přiznání za stejnou dobu. Informace o vaší společnosti v rozsahu Vstupních listů (tyto zadává banka). Detailně popsaný podnikatelský záměr s uvedením charakteristiky současného stavu a perspektivách přínosných aktivit.

Banky také doporučují mít připravený finanční plán na dobu poskytnutí úvěru . A další potvrzení, které však už nedodává klient sám, ale jiné státní úřady (např.: finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení a příslušná zdravotní pojišťovna).