Refinancování hypotéky a půjček – srovnání, kalkulačka

Refinancování je česky přeúvěrování hypotéky nebo přefinancování hypotéky. Refinancování hypotéky je splacení úvěru (v tomto případě hypotéky) jiným úvěrem. Refinancování hypotéky je tedy vyřízení nové hypotéky (většinou u jiné banky), a touto novou hypotékou je „stará“ hypotéka splacena.

Tato jednání je dobré začít zhruba dva měsíce před ukončením fixace, kdy od banky obdržíte novou nabídku. Tak získáte čas na to poohlédnout se u konkurence, zda-li nenabízí výhodnější sazby. Pokud by totiž vyjednávání se stávající bankou nevedlo k vaší spokojenosti, nabízí se možnost obrátit se s refinancování na jinou banku.

Tento způsob refinancování se doporučuje zejména pokud vám u hypotéky končí fixní úroková sazba a banka vám neúměrně zvedla úroky. Banka může navýšit úrokovou sazbu až o 1%. Buď můžete včas banku oslovit a smlouvat. Nebo si zařídit novou hypotéku u jiné banky.

Novou hypotékou si tak zajistíte výhodnější podmínky splácení a starou hypotéku s vysokými úroky splatíte. Při podpisu smlouvy si zajistíte snížení měsíčních splátek a je možnost prodloužit si i dobu splatnosti.

Kdy je tedy vhodné hypotéku nefinancovat? Dá se říci, že nejlepší je hypotéku nefinancovat před koncem fixního období splátek, Teoreticky je možné refinancovat kdykoliv, ale vzhledem k sankcím za předčasné splacení se to nevyplatí.

NA JAK DLOUHO FIXOVAT?

Problémem je na jak dlouho fixovat úrokovou sazbu. Nabídla banka se v tomto ohledu výrazně liší. GE Money Bank nabízí stejnou sazbu na 1-10leté fixace a Komerční banka dokonce na 1-15leté fixace. V dnešní době se fixovat méně než na 5 let vůbec nevyplatí. Pokud uzavíráte hypotéku na 20 let. Je moudré fixovat fixovat sazbu na 10-15 let dopředu? Vezměte v úvahu dnešní situaci, úrokové sazby, které poskytují banky se měsíc od měsíce liší. Proto je takové pravidlo. Jestli vám banka nabídne sazbu pod 5.00 % p.a., zafixujte si ji klidně na déle než 5 let. Na druhou stranu, sazby nad 5 % se vyplatí uzavírat na dobu co nejkratší.

VÝHODY REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

  • nižší úroková sazba než u staré hypotéky po zrušení fixace úroků
  • nulový poplatek za zpracování hypotéky
  • splatnost 30let

NEVÝHODY REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

  • časová náročnost celé operace refinancování
  • náklady na administrativu související s převodem
  • poplatky při uzavření smlouvy

POSTUP PŘI REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY

Při přestupu od jedné banky ke druhé a uzavření u ní refinancování hypotéky se objevuje malá háček. Protože banka u klasické hypotéky nemůže přijmout zástavu, která je již jednou zastavena u jiné banky. Proto zde musí dojít k určité úpravě při sjednávání podmínek u nové banky a postup je následující.

Nejprve si klient s asi dvouměsíčním předstihem (než se mu bude rušit fixní úroková sazba) novou banku, u které chce uzavřít smlouvu a refinancovat tak svou dosavadní. Před podpisem je potřeba zjistit všechny podmínky a náležitosti, které banka vyžaduje.

Protože již jedna hypotéka na klienta existuje, vyřízení nové bývá kratší. Banka už přebírá ověřeného klienta, který pro ni představuje menší riziko než klient zcela nový.

Dojde k podepsání nové smlouvy o poskytnutí úvěru a také smlouvou vzniká zástavní právo banky k nemovitosti klienta, která je však stále zastavena. I přesto dochází k zápisu do katastru nemovitostí. Teď jsou zde zapsáni dva vlastníci a to obě dvě banky. Pak banka na po podpisu smlouvy převede klientovi na účet sjednanou částku, pomocí které on může splatit prvotní hypotéku. První hypotéka je splacena, dochází k ukončení smlouvy s první bankou a tímto také musí dojít k upravení údajů v katastru nemovitostí. Nová banka se tedy stává jedinou bankou, která má na nemovitost zástavní právo.

BANKY A JEJICH NABÍDKY REFINANČNÍ HYPOTÉKY

BAWAG Bank – úrok 5,10 (fixace 1 rok), 4,77 (5 let), banka akceptuje původní odhad, pokud v něm nejsou zásadní
Česká spořitelna – 4,99 resp. 4,99, banka akceptuje původní odhad + je potřeba doložit dvě aktuální fotografie
GE Money Bank – 5,19 až 6,09, resp. 5,19 až 6,09, žadatel může předložit původní odhad nemovitosti, který banka aktualizuje.
Hypoteční banka – 4,99, resp. 5,24, expresní ocenění zdarma
Volksbank – 5,19, banka vyžaduje původní dokumentaci, tržní odhad ne starší než 6 let a 6 fotografií nemovitosti
UniCredit Bank – 4,92, resp. 5,02, banka požaduje nový odhad, cena odhadu bytu cca 3500 Kč, u rodinného domu je to 5000 Kč
Wüstenrot – 4,99, resp. 5,24, banka akceptuje původní odhad.
mBank – 4,97-5,61, resp. 5,29-5,93, banka pouze doplní původní odhad, pokud klient splácí více než 128 měsíců, pokud je to méně než 18 měsíců klient si odhad platí sám a to odhadci, kterého si sám vybere
Raiffeisenbank – 5,39, resp. 5,39, v případě refinancování úvěru či půjčky klient může využít interního oceňování nemovitostí v rámci celé ČR
Citibank – 5,04, resp. 5,29
Komerční banka – 4,81, resp. 5,05, banka si provede přecenění na vlastní náklady

Ve shlédnutém přehledu jsou zveřejněná data o nabídkách jednotlivých bank na refinancování hypoték. Je nutné dodat, že pokud uvažujete o refinancování hypotéky je třeba uvažovat nejenom o úrokové vyší, ale i poplatcích za administrativu (tj. vyřízení refinancování hypotéky) a dobu za kterou je banka schopná Vám vyhovět.