Překlenovací úvěr ze stavebního spoření

Spořitelny se snaží poskytovat co nejvíce produktů a proto se snaží konkurovat i hypotečním bankám. Spořitelny umožňují koupit na dluh, postavit, či rekonstruovat nemovitost; vypořádat majetkové podíly i refinancovat staré půjčky.

Na trhu bank a spořitelen se objevují dva zdánlivě stejné produkty a to úvěry stavebních spořitelen a úvěry ze stavebního spoření. Rozdíl, je ale v tom, že pojem úvěry stavebních spořitelen v sobě zahrnuje nejen úvěry ze stavebního spoření, ale i tzv. úvěry překlenovací.

Úvěr ze stavebního spoření, někdy taky nazývaný “klasický“ či “řádný“, je produkt spořitelen, spjatý se stavebním spořením. Je tu několik podmínek , které musí žadatel o tento produkt splnit. Samozřejmostí je existence stavebního spoření. Přidělení úvěru je omezeno dvouletou čekací lhůtou, naspořením procenta cílové částky a dosažením stanovené výše tzv. hodnotícího čísla. Tyto podmínky často vytvářejí produkt nepružným a spousty klientů na něj nedosáhne. Stavební spořitelny proto přišly na trh s překlenovacími úvěry.

Překlenováky poskytují možnost překlenout dobu, než si bude moct klient pořídit řádný úvěr. Překlenovací úvěr může být způsob, jak vyřešit nutnost rychle si obstarat peníze. Tak se můžete dostat i k několikamilionovým obnosům, a to nejen na vlastní bydlení, ale například i na družstevní byty.

Nesmíte však zapomínat na to že, když úvěr vlastně hned nepotřebujete a máte možnost pár měsíců počkat, se vyplatí počkat na řádný úvěr. A to z toho důvodu, že řádný úvěr vám bude poskytnut za mnohem výhodnějších podmínek než překlenovací.

Abyste dosáhli na klasický ú věr o cílové částce 400.000 Kč, museli byste mít naspořeno 160.000 Kč (40 %). Úvěr by spočíval v možnosti, půjčit si zbývajících 240.000 Kč. Pokud byste si stanovili cílovou částku hned na začátku podstatně výše, např. na 2.000.000 Kč, budete čekat kolem 12 let na splnění podmínek pro přidělení řádného úvěru.

Nabídky se v posledních letech ale liší. U stavebních spořitelen a produktu překlenovacího úvěru není třeba mít žádné vlastní prostředky. Když budeme potřebovat 1 mil. Kč, zajdeme do stavební spořitelny, uzavřeme smlouvu o stavebním spoření na cílovou částku 1 mil. Kč. Zároveň uzavřeme překlenovací úvěr na 1 mil. Kč. Stavební spořitelna nám vyplatí celou potřebnou částku. Pak už jenom splácíme.

HODNOTÍCÍ ČÍSLO

Hodnotící číslo stanovuje pořadí klientů, kteří čekají na úvěr. Výše hodnotícího čísla je stanovena: výši vložených vkladů, připsaných úroků a variantou spoření (rychlá – hodnotící číslo roste rychleji, pomalejší – hodnotící číslo roste pomaleji).

VÝHODY PŘEKLENOVACÍCH ÚVĚRŮ

  • K uzavření stačí pouze uzavřít stavební spoření. Nulová akontace.
  • Garance fixní úrokové sazby na celou dobu splácení (na 6 let).
  • Možnost splacení překlenovacího úvěru bez sankcí.
  • možnost sloučit více smluv stavebního spoření v jedné rodině. Zajistit si tak příznivější podmínky poskytnutí a splácení úvěru.

NEVÝHODY PŘEKLENOVACÍCH ÚVĚRŮ

  • povinnost ručit od určité částky (například 300.000 Kč) nemovitosti.
  • úvěr musí být použit účelově podobně jako úvěr ze stavebního spoření.
  • překlenovací úvěr se splácí celý. I s částkou kterou již máte naspořeno.
  • vyšší úroková sazba než u hypotéčních úvěrů.

JAK FUNGUJE PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR

Funkce překlenovacích úvěrů je překlenout dobu, než splníte podmínky na přidělení řádného úvěru ze státního spoření. Pod tímto sloganem je propagují stavební spořitelny. Banky nabízejí, že pomocí překlenovacího úvěru si můžete půjčit až 2.000.000 Kč, což jsou vysoké částky. Podmínkou je pouze mít uzavřeno stavební spoření. Háček je ale v tom, že většina stavebních spoření je uzavřena na cílové částky kolem 250.000 Kč. Jak je teda možné, že za takovéto stavební spoření najednou dostanete o tolik víc? U běžných úvěrů je totiž běžné, že při takhle vysokých částkách se ručí nemovitostí a minimální naspořená částka musí být 40%. Chybí totiž zdůraznit jednu důležitou podmínku bank. A to, že při žádání o překlenovací úvěr si musíte navýšit svou cílovou částku na spoření, tak aby odpovídala výši překlenováku.

Jako vstřícný krok od bankovních institucí můžete, ale považovat, že u většiny z nich nemusíte platit za změnu cílové částky svatebního spoření více než pár korun. Ale zpracování a vyřízení překlenovacího úvěru již zdarma není. Poplatek se ale pohybuje ve výši menší než při pořizování hypotéky. Za vedení účtu pak platíte jako u řádného úvěru kolem 300 Kč ročně.

VÝŠE ÚVĚRU, ÚROKŮ A DOBA SPLATNOSTI

Při uzavírání překlenovacího úvěru požadují stavební spořitelny většinou naspoření určitého procenta cílové částky. Toto procento se pohybuje do 40 % výše úvěru. Pokud se naspořená část rovná 0 % jedné se o úvěr „s nulovou akontací“ a je nevýhodnější oproti situaci s naspořeným obnosem. Většinou jsou k takovému úvěru stanovovány vyšší úrokové sazby a stavební spořitelny navíc požadují ručení.

Nejnižší úrokové sazby se pohybují okolo 3 %, nejvyšší kolem 6,5 %. Úrok se počítá z celé výše poskytnutého úvěru, tedy z celé cílové částky.

Výši úroků si vysvětlíme na příkladu. Klient potřebuje půjčit na rekonstrukci 500 000 Kč, ale už má naspořeno na stavebním spoření 200 000 Kč. Rozhodne se uzavřít překlenovací úvěr. 200 000 naspořených financí tedy vloží na stavební spoření s cílovou částkou 500 000 Kč. Vlastně potřebuje jen 300 000 Kč cizích, ale výše úvěru je celých 500 000 Kč. Je sice pravda, že klient nějaké peníze do stavebního spoření uložil (200 000 Kč) a že si tedy jakoby půjčuje jen 300 000 Kč, ale musíme si uvědomit, že vklad (stavební spoření) musí na účtu stavebního spoření ležet a není možné s ním hýbat. A navíc je s tímto vkladem spojena státní podpora a uložené peníze se úročí. Úroky z překlenovacího úvěru se tedy platí z celé půjčené částky z 500 000 Kč.

Doba splatnosti překlenovacích úvěrů se pohybuje od 6 měsíců cca 30 let. Záleží na velikosti měsíčních splátek a na výši částky, kterou si klient vypůjčil.

VYPLATÍ SE PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR?

Konkrétní podmínky pro překlenovací úvěr se u jednotlivých spořitelen velmi liší.

Překlenovací úvěr na stavební spoření se dá rozdělit do tří fází. První fáze je spořící, kdy klient spoří měsíčně či ročně na stavební spoření cílovou částku.

Druhou fází je fáze překlenovacího úvěru, kdy klient stále spoří na svou cílovou částku a současně splácí úroky překlenovacího úvěru. Jistina překlenovacího úvěru se v této fázi nesplácí (poněvadž jistině je ono stavební spoření). Úroky z úvěru jsou tak po celou dobu splácení překlenovacího úvěru stejné. Třetí fází je poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření, kdy klient splní všechny požadavky na vystavení úvěru a to díky překlenovánu Překlenovací úvěr zanikne poskytnutím řádného úvěru.

Můžeme si ukázat přiklad splátky překlenovacího úvěru s cílovou částkou 1 mil. Kč a s nulovou akontací: V první fázi splácíte úroky z překlenovacího úvěru.

Úroková sazba je zde 4,8 %, takže výše měsíční splátky je 4 000 Kč. V druhé fázi musíte dospořovat na smlouvu o stavebním spoření. Abyste splnili podmínku naspoření 40 % z cílové částky je výše dospořování 5 200 Kč měsíčně. Čerpáte tedy úvěr ze stavebního spoření. Jeho splátka je 7 680 Kč měsíčně (platba úroků a splátka jistiny). Přibližně za 6,5 roku je naspořeno potřebných 40 % z cílové částky a jsou splněny i další podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření. Celý úvěr je splacen za 13,5 roku od poskytnutí.