Americká hypotéka bez registru, bez doložení příjmu a bez podvodu

Hypotéka je úvěr, který je zajištěn nemovitostí. Je to úvěr striktně účelový. Peníze jím získané nemohou být použity k jinému účelu než k financování nemovitosti Klient nebo jeho společník/rodinný příslušník musí mít nemovitost, kterou hypotéku zajišťuje, bezpodmínečně ve svém osobním vlastnictví.

ROZDÍL MEZI KLASICKOU A AMERICKOU HYPOTÉKOU

Do května roku 2004 si nebylo možné zařídit hypotéku u banky bez uvedení důvodu na co ji chceme použít, respektive půjčky musely být použity na investice do nemovitostí. Od této doby se v poskytování hypoték změnila jedna věc. Nově napsaný zákon, který vyšel v platnost po květnu 2004, upravuje pravidla na poskytování půjček. A to tak, že byla vypuštěna pasáž o nutnosti účelovosti úvěru na investice do nemovitosti a zůstala zde pouze podmínka ručení nemovitostí.

V reálu to tedy funguje tak, že pokud máte jakoukoliv nemovitost (kterou lze dát do zástavy), můžete poskytnutou hypotéku použít na cokoliv, včetně získání podílu v bytovém družstvu nebo stavbu nemovitosti. Tento způsob úvěrování byl aplikovaný hlavně v USA Tímto způsobem si zde klienti půjčují na spotřební zboží, automobily, finanční obnosy. Proto se u nás pro tyto úvěry vžil název americká hypotéka.

Dnes je možnost uzavření americké hypotéky v České republice hojně využívána. Hlavní výhody oproti ostatním produktům jsou v jejich nižších úrokových sazbách (něž může poskytnout běžný spotřebitelský úvěr) a také proti klasické hypotéce, tím, že americkou je možné splatit (i bez postihu) předem jednorázovou platbou (*záleží ovšem opět na podmínkách smluv jednotlivých bank).

VÝHODY PRO UZAVŘENÍ AMERICKÉ HYPOTÉKY

 • získané peníze lze použít na jakýkoli účel
 • příznivější úroková sazba než u spotřebitelských úvěrů. Toto je dáno zástavou, která je ve formě nemovitosti.
 • úvěr je možno v mnoha případech splatit kdykoli, aniž by došla k postihu*
 • nemovitost, jež je dána jako zástava k americké hypotéce, je možné prodat.

KDO MÁ NA AMERICKOU HYPOTÉKU NÁROK?

Na americkou hypotéku má nárok každý občan České republiky či osoba s povolením pobytu, po dosažení věku 18 let. Banky určují nejen dolní, ale i horní věkovou hranici, která je 70let (tedy 70let musí být osobě v době konečné splatnosti hypotéčního úvěru) Toto omezení je logické, neboť je logické, neboť u příliš staré osoby je možné, že nebude schopna svůj závazek splácet z důvodu úmrtí. Speciální podmínka také platí u manželů. O hypotéku nemůže žádat pouze jeden z páru, ale oba dva.U americké hypotéky je i možnost spolužadatelů. Kdy aspoň jeden z žadatelů musím mít zástavnou nemovitost v osobním vlastnictví (nemovitost se musí nacházet na území české republiky). Počet spolužadatelů je dán podmínkami banky, každá banka může mít jiný maximální počet.

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ PRODUKTU

U jakékoliv banky jsou stanoveny tyto standardní podmínky (v některých bankách se lze domluvit na individuálních podmínkách):

 • Občan musí doložit potvrzení o pravidelných příjmech.
 • Doklady vztahující se k samotné nemovitosti, jež má sloužit jako zástava. Podepsání smlouvy pro zřízení zástavního a předkupního práva k nemovitosti a vinkulace pojištění nemovitosti.
 • Podle potřeb banky pak předložení dalších podkladů (obecné doklady totožnosti).
 • Ručení nemovitostí (bytová jednotka, rodinný dům či bytový dům zapsané v katastru nemovitostí), na kterou již není uvaleno zástavní právo. Objekt musí stát na území ČR.

NA CO JE MOŽNÉ PENÍZE POUŽÍT?

Finanční obnos získaný z americké hypotéky lze použít na jakýkoli účel, Většina z bank nepožaduje znát účel, za kterým byly finance půjčeny. Po uzavření a schválení smlouvy jsou peníze bezhotovostní převedeny na zvolený účet klienta. Ten s nimi může dělat, co chce, ale důležité je poté splácet podle podepsané smlouvy.

KOLIK SI MŮŽU PŮJČIT A NA JAK DLOUHO?

Americká hypotéka je poskytována od 200 000 až do 5 000 000,- Kč. Hodnota se určuje z 70% (u některých bank až 80%) tržní ceny nemovitosti a na základě posouzení bonity žadatele a kvality jeho zajištění.

DŮLEŽITÉ BODY VE SMLOUVĚ

, jež jsou pro každou banku a její produkt specifické.

 • Doba splatnosti úvěru (může být stanovena až na 20 let)
 • Vybrat si mezi variabilní úrokovou sazbou nebo sazbu zafixovat
 • Zda je možno úvěr předčasně splatit bez poplatku nebo jiných postihů
 • Velikost úrokových sazeb a anuitních splátek